Scorpions в Алматы

«Жаңа күн»

Location: Kokshetau, Mukhtar Auezov str., 2161, Sh. Kusainov Regional Kazakh Music and Drama Theater

Date: 24,25,26 March 2023

Start: 18:30 

Artists: 

Age limit: 6+

Additionally: