Спектакль «Сёстры» в Казахстане

Жариялы келісімшарт (оферта)

Алматы қ., 2022

Бұдан әрі «Оператор» деп аталатын «Ticketon Events» ЖШС кез келген жеке немесе заңды тұлғаға бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын Интернет желісіндегі ақылы қызметтерді (бұдан әрі – қызметтер) ұсынады.

Осы ұсыныс ҚР Азаматтық Кодексінің 395 – бабына сәйкес жария оферта (бұдан әрі – шарт) болып табылады, оның шарттарын толық және сөзсіз қабылдау (акцепт) ҚР Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес сатып алушының Оператордың Сайтында орналасқан «Мен келісім шарттарымен келісемін» батырмасын басу конклюденттік әрекеттерді жүзеге асыруы болып саналады.

1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Жүйе - жүйенің ақпараттық ресурстарымен жұмыс істеуге, іс-шараларға билеттер сатуды жүзеге асыруға, сондай-ақ сатылған билеттер туралы деректер базасын қалыптастыруға арналған, оның ішінде web-порталдан тұратын мамандандырылған аппараттық-бағдарламалық кешенді қамтитын билеттерді сатудың автоматтандырылған жүйесі www.ticketon.kz, серіктес веб-порталдарда орнатылған виджеттер, автоматтандырылған кассаларда орнатылған билеттерді сатуды автоматтандыру жүйелері.

Сайт - оператордың web-порталы www.ticketon.kz

Автоматтандырылған кассалар - жүйеге қосылған оператордың, оператордың контрагенттерінің автоматтандырылған кассалары.

Іс-шара - ойын-сауық іс-шарасы, оның ішінде: театрлық спектакль, кинотеатрдағы киносеанс, цирк қойылымы, залда, клубта, ашық алаңда концерт, спорттық жарыс, кез келген өзге де оқиға.

Ойын–сауық мекемесі (орыны) - жүйені пайдалана отырып, өз іс-шараларына билеттерді ресімдеу және өткізу бойынша өкілеттік берген іс-шараны өткізетін заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.

Билет -  жүйені пайдалана отырып, сатып алушыға өткізілген, ойын-сауық мекемесі мен Сатып алушы арасында Клиентке іс-шараға қатысуға құқық беретін шарттың жасалғанын куәландыратын қатаң есептілік құжаты.

Билетті сатып алушы (сатып алушы) - атына Тапсырыс ресімделген жеке тұлға.

Билет ұстаушы - іс-шараға билетті көрсететін жеке тұлға.

Билет коды - билетті сатып алу кезінде Сатып алушыға жіберілетін бірегей цифрлық код, ол іс-шараға қатысу үшін ойын-сауық мекемесіне берілуі тиіс.

Сервистік алым - жүйені пайдалана отырып, билетті сатып алу кезінде Жүйе операторы Сатып алушыдан алатын сервистік қызметтер үшін ақшалай қаражат. Әрбір билет үшін сервистік алым мөлшерін оператор жеке анықтайды. Тапсырысты қалыптастыру кезінде және сатып алушы тапсырысты төлеген сәтке дейін сервистік алымның шамасы Тапсырыс парағында көрсетіледі.

Ұйымдастырушы - іс-шараларды ұйымдастыруды жүзеге асыратын және тиісті іс-шараларға билеттерді операторға таратуға беретін заңды немесе жеке тұлға.

«Жарқын өмір сүр!» бонустық бағдарламасы - бұл қатысушыларға Оператордың Сайтында сатып алғаны және/немесе бонустық бағдарламада көзделген өзге де әрекеттерді жасағаны үшін бонустар алуға мүмкіндік беретін бағдарлама Ticketon.kz оларды болашақ сатып алу үшін пайдаланыңыз.

Бонус - оператордың осы Қағидаларға сәйкес қатысушыға ұсынатын, сайтта сатып алу ақысын төлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін жеңілдік нысаны www.Ticketon.kz

Сыйлық бонусы - маркетингтік акциялар шеңберінде Оператордың қалауы бойынша есептелетін бонустық бағдарламаның жанған балы. Сыйлық бонустарының қолданылу мерзімін оператор айқындайды.

Бонустық шот - оператор бағдарламасының деректер базасындағы Бағдарламаға қатысушы туралы, есептелген/есептен шығарылған/күйіп кеткен бонустардың саны мен ағымдағы теңгерім туралы есептік және ақпараттық деректердің жиынтығы.

Жеке Кабинет (ЖК) – Бағдарлама қатысушысының сайттағы жеке беті www.ticketon.kz немесе «Тикетон» мобильді қосымшасында. ЖК-да Бағдарлама қатысушысы тапсырыстар/сатып алушылар тарихын және Бонустық шотты көре алады. Сайтта қатысушыны тіркеу «жарқын өмір сүр!» бонустық бағдарламасын іске асыру мақсатында сатып алушының дербес деректерін пайдалануға және сақтауға автоматты түрде келісімін білдіреді.».

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Оператор Сатып алушыға іс-шараларға билеттерді Интернет желісі арқылы сатып алуға мүмкіндік береді.

3. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Сервистік алымның құны анық көрсетілген жағдайда, Оператор билеттерді интернет-сатып алу қызметін пайдаланғаны үшін қосымша сервистік алым белгілеуге құқылы. Сервистік алым киносеанстар үшін және шетелдік әртістердің қатысуымен өтетін іс-шараларға белгіленеді. Егер іс-шараны ұйымдастырушылар өзгеше көзделмесе.

3.2. Кинотеатрға сатып алынған билетті қайтару. Сатып алушы бұрын сатып алынған билетті қайтаруды сұраған кезде, Егер Билет кинотеатр кассасында басып шығару рәсімінен өтсе немесе іс-шара басталғанға дейін 30 (отыз) минуттан аз уақыт қалса, Оператор Сатып алушыдан бас тартуға құқылы.

3.2.1. «Keruen Cinema» кинотеатрына сатып алынған билеттер тек сеанстар тоқтатылған немесе ауыстырылған жағдайда ғана айырбастауға және қайтаруға жатады. Барлық өзге жағдайларда қайтару және айырбастау жүргізілмейді.

3.2.2 Димаш Құдайбергеннің концертіне сатып алынған билеттер 2022 жылдың 18 қыркүйегінен бастап қайтарылмайды және айырбасталмайды. 

3.3. Клиенттің театрға сатып алған билетін қайтару. Сатып алушы бұрын сатып алынған билетті қайтаруды сұраған кезде, Егер спектакльдің басталуына 3 (үш) сағаттан аз уақыт қалса, егер театрдың ішкі ережелерінде өзгеше көзделмесе, Оператор Сатып алушыдан бас тартуға құқылы.

3.3.1. ҚазНТОБ-қа сатып алынған билеттер, іс-шара басталғанға дейін кемінде күнтізбелік бір күн бұрын айырбастауға және қайтаруға жатады.

3.3.2. «Астана Опера» МОБТ-дан сатып алынған билеттер спектакльдердің күші жойылған немесе ауыстырылған жағдайда ғана айырбастауға және қайтаруға жатады. Барлық өзге жағдайларда қайтару және айырбастау жүргізілмейді.

3.3.3. «Барыс» ХК матчтарына сатып алынған билеттер тек матчтың күші жойылған немесе ауыстырылған жағдайда ғана айырбастауға және қайтаруға жатады. Барлық өзге жағдайларда қайтару және айырбастау жүргізілмейді.

3.3.4. «Астана Балет» театрына сатып алынған билеттер іс-шара басталғанға дейін кемінде күнтізбелік 3 күн бұрын айырбастауға және қайтаруға жатады.

3.3.5. Мекеменің өзінің репертуарлық жоспарындағы іс-шараларға сатып алынған билеттер (театр аумағында өтетін кез келген гастрольдік антрепритті спектакльдер мен іс-шаралар гастрольдік орындар санатына жатады) оларға қайтару, Егер театрда өзгеше көзделмесе және бұл туралы іс-шараның сипаттамасы бар бетте көрсетілмесе, 3.3-тармаққа сәйкес жүзеге асырылады.

3.4. Клиенттің концерттерге және басқа да ойын-сауық, спорттық, гастрольдік іс-шараларға сатып алған билетін қайтару. Сатып алушы бұрын сатып алынған билетті қайтаруды сұраған кезде, Егер іс-шара басталатын күнге дейін 72 сағаттан аз уақыт қалса, Оператор билетті қайтарудан бас тартуға құқылы.

3.5. Іс-шараның күші жойылған, ауыстырылған, ауыстырылған жағдайда билет қабылдауды және ақшалай қаражатты қайтаруды оператор іс-шараның күшін жою, ауыстыру, ауыстыру туралы ұйымдастырушыдан ресми хат алған жағдайда Оператор жүзеге асырады. Қайтаруға тек сату нүктелерінде, агенттің сайтында және (немесе) ұйымдастырушының ресми хатында көрсетілген кассаларда сатып алынған билеттер ғана қабылданады. Билеттің номиналдық құнын қайтару Ұйымдастырушының және/немесе принципалдың ресми хатында белгіленген мерзім ішінде жүзеге асырылады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін билеттің номиналдық құнын ұйымдастырушы өзі ғана қайтарады.

3.6. Аншлагқа дейінгі іс-шараға қайтарылған кезде (билеттер толық сатылған жерде) Оператор ұйымдастырушыға жазбаша түрде сұрау жібереді және теріс жауап болған кезде соманы қайтарудан бас тартуға құқығы бар.

3.7. Сатып алушы электрондық билетті қайтарған жағдайда, Оператор сатып алушыға ақша қаражатын қайтарған кезде сервистік алымды ұстап қалуға құқылы.

3.7.1 іс-шаралардың кез келген санатына сатып алынған билетті қайтарған кезде ұсталатын сервистік алым билеттің номиналды құнының 5% - ын немесе ұстап қалу сомасы 250 теңгеден кем болған жағдайда 250 теңгені құрайды.

3.7.2 іс-шаралардың кез келген санатына сатып алынған билетті клиенттің банк картасына қайтарған кезде ақша қаражатын қайтару 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Егер концерттік іс-шараға сервистік алым қолданылатын болса, онда билетті қайтару кезінде сервистік алым сомасы ұсталады.

3.8. Сатып алушы электрондық билетті қайтарған жағдайда, Оператор Сатып алушы төлеген соманы келесі іс-шараларға Билеттерді сатып алу кезінде пайдалану үшін жүйеде сақтауды ұсынуға құқылы. Бұл жағдайда сервистік алым сомасын оператор ұстап қалмайды. Соманы қайтару Клиент жүгінген күні жүзеге асырылады.

3.9. «Тикетон» ресми кассаларында қолма-қол нысанда қайтарылған жағдайда сервистік алымды ұстап қалудың ұқсас қағидалары қолданылады.

3.10. «Тикетон» ресми кассаларында қолма-қол ақшасыз нысанда қайтарылған жағдайда сервистік алымды ұстап қалудың ұқсас қағидалары қолданылады.

3.11. Сатып алушы электрондық билетті қайтарған жағдайда, Оператор Сатып алушы төлеген соманы келесі іс-шараларға Билеттерді сатып алу кезінде пайдалану үшін жүйеде сақтауды ұсынуға құқылы.

3.12. Егер билетті қайтаруды жүзеге асыратын сатып алушы оператордың бонустық бағдарламасының қатысушысы болып табылған жағдайда, бонустық бағдарламаның ережелерінде сипатталған қайтару талаптары қолданылады.

3.13. Оператор билеттер оператор жүйесін пайдалана отырып өткізілетін іс-шаралардың сапасы мен өткізілу шарттары үшін жауапты болмайды. Клиенттердің күшін жою жағдайларына не іс-шараны өткізу сапасына қатысты барлық шағымдары, оған билеттер оператор жүйесі арқылы өткізілетін, ұйымдастырушыға дербес қарау үшін беріледі. Жоғарыда көрсетілген фактінің нәтижесінде клиенттер шеккен шығындар нақты іс-шараны ұйымдастырушының есебінен ғана өтеледі.

3.14. Оператордың сатып алушының электрондық мекенжайына және ұялы телефонына ақпараттық және жарнамалық сипаттағы электрондық хаттар мен SMS-хабарламаларды жіберуге құқығы бар. Сонымен бірге, Оператор мекенжайды және Пайдаланушы туралы өзге де мәліметтерді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді.

3.15. Оператордың өз қалауы бойынша сатып алушының іс-шараға көрсетілген байланыс деректеріне (электрондық пошта мекенжайы мен телефон нөмірі) Сатып алуға қолжетімді билеттер санына лимит белгілеуге құқығы бар. Лимиттің нақты деңгейін оператор тікелей оператордың сайтындағы нақты іс-шара бетінде көрсетеді. Пайдаланушы оператормен алдын ала жазбаша келісу кезінде белгіленген лимиттен асатын билеттер санын сатып алуға құқылы. Бұл жағдайда оператор пайдаланушыға себептерін түсіндірместен белгіленген лимиттен асатын билеттер санын сатып алудан бас тартуға құқылы.

3.16. ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 720 бұйрығымен бекітілген «Электрондық сауданы жүзеге асыру қағидаларының» 18-тармағына сәйкес іс-шараларды ұйымдастырушы мен Сатып алушы арасында делдал ретінде әрекет ететін Оператор оларға қатысты қызметтер көрсетілген электрондық құжаттарды (электрондық хабарламаларды) пайдалана отырып жасалған шарттар бойынша жауапты болмайды.

3.17. Оператордың Сайтта өзгертілген шарттардың жариялануын қамтамасыз ете отырып, кез келген сәтте осы Шарттың талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы бар.

3.18 Freedom Finance Bank арқылы бөліп төлеу арқылы сатып алынған билеттерді қайтару немесе айырбастау мүмкін емес.

4. САТЫП АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Сатып алушы өзінің билет кодының сақталуына дербес жауапты болады.

4.1.1 билетті сатып алу кезінде Сатып алушы электронды билетті басып шығаруы қажет.

4.2. Сатып алушы өзі сатып алатын мекемелердің ішкі ережелерімен (этикеттің ерекшеліктері, киім коды, келу ережелері және т. б.) дербес танысуға міндетті.)

4.3. Егер қағаз билетке айырбастау әлі жүргізілмеген болса, Сатып алушы осы Шарттың 3-тармағының тармақшаларына сәйкес мерзімде электрондық билетті қайтаруды жүзеге асыруға құқылы.

4.3.1 билетті сатып алу кезінде Сатып алушы электронды билетті басып шығаруы қажет.

4.4. «Балалар» немесе «студенттік» тарифтері бойынша Билеттерді сатып алған кезде Сатып алушы ойын-сауық мекемесінде электрондық билетті көрсеткен кезде тиісті мекемелерден растайтын құжаттарды (мектептен анықтама немесе студенттік билет) алып жүруі қажет. Тиісті құжаттар болмаған жағдайда, оператордың Сатып алушы сатып алған Билеттерді сервистік алымды шегере отырып, сатып алушыға тиісті соманы қайтара отырып жоюға немесе сатып алушыға жүйеде кейінгі сатып алуларды төлеу үшін соманы пайдалануды ұсынуға құқығы бар.

Билеттерді қайтару процесі осы Шарттың 3.3-тармағында жазылған.

4.4.1 «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» Заң:

36 бап. Баланы әлеуметтік ортаның теріс әсерінен қорғау.

4 тармақ. Баланың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта (сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін) ойын-сауық мекемелерінде болуына, сол сияқты оған рұқсат етуге тыйым салынады.

5 тармақ. Баланың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғынжайдан тыс жерде сағат 23-тен таңғы 6-ға дейін болуына тыйым салынады. ҚР заңнамасымен «баланың түнгі уақытта (сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін) ойын-сауық мекемелерінде заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз болуына, сондай-ақ оны жіберуге» тыйым салынады.

Осы Заңға сәйкес Оператор 22:00-ден кеш аяқталатын фильмдердің іс-шаралары мен сеанстарына, сондай-ақ жасына байланысты шектеулері бар іс-шаралар мен фильмдерге «балалар» тарифтері бойынша билеттерді сатпайды.

Клиент балаға арналған іс-шаралардың осы санаттарына «ересек» тарифі бойынша Билеттерді сатып алған жағдайда, іс-шараны ұйымдастырушы баланы қарауға жібермеуге құқылы. Осы жағдай туындаған жағдайда Оператор Сатып алушы сатып алған билеттердің күшін жоймайды. Осы билеттер үшін қаражатты қайтару да жүзеге асырылмайды.

4.5. Кинодағы кешкі сессияларға балалармен бару. ҚР заңнамасымен «баланың түнгі уақытта (сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін) ойын-сауық мекемелерінде заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз болуына, сондай-ақ оны жіберуге» тыйым салынады. Балалармен кешкі сессияларға немесе жас шектеулері бар фильмдерге барған кезде кинотеатр әкімшілігі құжаттар болмаған жағдайда туу туралы куәлікті талап етуі және сессияға барудан бас тартуы мүмкін. Біз 22:00-ден кейін аяқталатын сеанстарға балалар билеттерін сатпаймыз. Сондай-ақ, біз жас шектеулері бар фильмдерге балалар билеттерін сатпаймыз.

Билеттерді қайтару процесі осы Шарттың 3.3-тармағында жазылған.

5. БОНУСТЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

5.1 «Жарқын Өмір Сүр!»- қатысушыларға тиімді сауда жасауға және олар үшін бонустармен төлеуге мүмкіндік беретін жинақтаушы бонустық бағдарлама. Бағдарлама қатысушыларына келесі артықшылықтар қол жетімді:

- Наградалар мен жетістіктерді ала отырып, гамификациялау жүйесіне қатысу

- Оператордың серіктестерінен арнайы акцияларға қатысу

5.2 Оператор кез келген уақытта Бағдарламаға қатысушыларды хабардар етпей, бонустық бағдарламаның ережелерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Мұндай өзгерістер сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

5.3 Оператор «жарқын өмір сүр!».

5.4 Оператор БК қатысушысының осы құжатта баяндалған шарттарды білмеуі үшін жауапты болмайды.

5.5. «Жарқын өмір сүр!» бонустық бағдарламасының қатысушысы болу үшін қажет:

- Сайтта сатып алу www.Ticketon.kz

- Тіркеу формасын толтыру.

- Жеке кабинетте авторлану. Авторизацияға сілтеме email немесе смс арқылы келеді.

5.2. БОНУСТАРДЫ ЖИНАҚТАУ

5.2.1. Бонустық бағдарламаның әрбір қатысушысында бонустар жинақталатын жеке бонустық шот бар. Олар оператордың веб-сайтында Билеттерді сатып алу үшін есептеледі www.Ticketon.kz

5.2.2. Есептелетін бонустардың сомасын оператор нақты іс-шараның санатына, сондай-ақ оператордың серіктестерінен қосымша ұсынылатын шарттарға байланысты белгілейді.

5.2.3. Есептелген бонустар тиісті бонустарды ұсына отырып, Билеттерді сатып алу жүргізілген іс-шараның басталу уақытына сәйкес келетін күн мен уақытта одан әрі пайдалану үшін белсенді және қол жетімді болады.

5.2.4. Бонустар «жанып кетеді» және оларды іске қосқан сәттен бастап 90 күнтізбелік күннен кейін, егер оператордың нақты маркетингтік акциясы бойынша бонустарды есептеу шарттарында өзгеше жазылмаса, пайдалануға жарамсыз болып қалады. Күйіп қалған бонустар қалпына келтірілмейді.

5.2.5.. Есептелген бонустардың сомасы, олардың әрекет етуінің басталу және аяқталу мерзімі, есептен шығарылған Вольттардың сомасы, бонустық шот, бонустардың келесі жану күні мен сомасы туралы ақпарат қатысушының жеке кабинетінде «бонустардың тарихы бөлімінде көрсетіледі»

5.2.6. Қатысушы өзінің бонустарының, промо-купондарының және жеке кабинет, электрондық почта деректерінің сақталуына дербес жауап береді.

5.2.7. Ағымдағы сатып алу кезінде есептелген бонустарды пайдалану мүмкін емес.

5.2.8 бонустар тіркелген қатысушының сауалнамалық деректеріне есептеледі және бағдарламаның басқа тіркелген қатысушысының бонустық шотына берілмейді немесе біріктірілмейді.

5.3 БОНУСТАРДЫ ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ

5.3.1. БК қатысушысы сайтта ресімделетін сатып алудың бір бөлігін ауыстырып, жеңілдік алу мүмкіндігіне ие www.Ticketon.kz қосылған бонустарға арналған қосалқы домендер. Бұл ретте жеңілдіктің ең жоғары сомасы сатып алудың толық құнының 30% - ынан (отыз пайызынан) аспауға тиіс

5.3.2. Егер белсенді бонустардың сомасы сатып алу құнының 30% - ынан аз болса, бонустардың барлық сомасына жеңілдік беріледі.

5.3.3. Билетті қайтарған кезде, белгілі бір сатып алу үшін есептелген бонустар толығымен жойылады, тіпті егер осы сатып алудан бір немесе бірнеше билет қайтарылса да.

5.3.4. Қайтарылған билет үшін есептелген бонус сомасы бонустық шоттан есептен шығарылады, ал егер бонустар жұмсалған болса, сома осы билетті қайтару сомасынан ұсталатын болады.

5.3.5. Қатысушының бонустық шотынан құны ішінара төленген билетті қайтарған жағдайда, осы билетті сатып алу кезінде пайдаланылған бонустар қайтарылмайды.

5.3.6. 5.3.2-5.3.5-тармақтарда көрсетілген ережелер. жойылған немесе ауыстырылған іс-шараға билеттерді қайтару кезінде туындайтын жағдайларға да қолданылады.

5.3.6. Егер іс-шараға оператордан жеңілдіктердің қосымша шарттары, бонустардың жинақталуы және т.б. бар арнайы науқандық ұсыныс қолданылатын болса, бонустық жүйе бойынша бонустарды есептен шығару және жинақтау мүмкіндігі шектелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда бонустардың қолданылуын шектеу туралы хабарлама тапсырыс беру кезеңінде орналастырылады.

5.3.7 егер техникалық себептер бойынша бонустық шоттан бонустарды есепке алу немесе есептен шығару мүмкін болмаса, оператор Бағдарлама қатысушысына ақаулықты жойғанға дейін операцияны жүргізуден бас тартуға құқылы.

5.4. «Жарқын өмір сүр!» бонустық бағдарламасының толық ережелері сілтеме бойынша орналастырылған және осы жария Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады (Офереттер)

5.6. Бонустық бағдарлама аясында бонустық жинақтау бағдарламасының қосымша шарттары қолданылады. Рефералдық бағдарламаның толық ережелері сілтеме бойынша орналастырылған және осы жария Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады (Офереттер)

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Тараптар еңсерілмес күш әрекеті уақытында шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш деп осы Шарт бойынша тараптардың өз міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін Төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар түсініледі. Оларға дүлей құбылыстар; ядролық жарылыстың, радиацияның (иондаушы сәулеленудің) немесе ядролық қару материалдарының, өндірістік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының немесе радиоактивті қалдықтардың радиоактивті залалдануының әсері жатады; соғыс, әскери басып кіру, шетел жауының дұшпандық іс-әрекеттері, әскери іс-қимылдар, әскери маневрлер және олармен байланысты әскери сипаттағы іс-шаралар; азаматтық соғыс, қарулы бүлік, әртүрлі түрдегі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздіктер, билікті күшпен басып алу немесе күштеп ұстап тұру; эпидемиялар, эпизоотиялар, метеожағдайлар, террористік іс-қимылдар, ереуілдер, алып қою, тәркілеу, реквизициялау, мемлекет меншігіне алу және т.б. жоғарыда аталған мән-жайлар туындаған Тарап басқа Тарапты олардың басталғаны туралы барынша қысқа мерзімде хабардар етуге тиіс. Бұл ретте жалпыға мәлім оқиғалар қандай да бір растауды қажет етпейді, қалған оқиғаларға қатысты құзыретті мемлекеттік органдардан шығатын құжаттарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, табылуы мүмкін тиісті растайтын құжаттарды қосымша қажет.

7. ШАҒЫМДАР МЕН ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТӘРТІБІ

7.1. Туындауы мүмкін барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тараптар мүмкіндігінше келіссөздер арқылы шешетін болады.

7.2. Егер қандай да бір себептермен сотқа дейінгі реттеу барысында келісімге қол жеткізілмесе, осы Шарттан туындайтын дау Алматы қаласының төрелік сотында (егер сатып алушы заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер болса) не оператордың орналасқан жері бойынша жалпы юрисдикция сотында (Егер сатып алушы жеке тұлға болса) қаралуға жатады.

7.3. Сатып алушының көрсетілетін қызметтер бойынша наразылықтары оператормен тек жазбаша түрде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданады және қаралады.

7.4. Жүйені пайдалану кезінде оның заңсыз әрекеттері нәтижесінде сатып алушының кінәсін анықтау кезінде техникалық мәселелерді шешу үшін Оператор Құзыретті ұйымдарды сарапшы ретінде дербес тартуға құқылы. Сатып алушының кінәсі анықталған жағдайда, соңғысы сараптама жүргізуге жұмсалған шығындарды өтеуге міндетті.

8. ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:

«Ticketon Events» ЖШС

Заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, Жібек Жолы даңғылы, 135 үй. Амангелді көшесі, 3 блок, 10 қабат, 3103.

Нақты мекенжайы: Алматы қаласы, Жібек Жолы даңғылы, 135 үй. Амангелді көшесі, 3 блок, 10 қабат, 3103.

Тел.: +7 (727) 225-10-50

БСН 151040009124​

ЖСК KZ876017131000025675 KZT

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БСК HSBKKZKX

Қолдау орталығы:

Көмек көрсету     help@ticketon.kz

Қалалық нөмір:   +7 (727) 225-10-50 (Алматы),  +7 (717) 247-63-50 (Нур-Султан (Астана))

Ұялы байланыс:  +7 (771) 936-53-53