rebranding

В.Дельмар «Эртеңкиге ордунду бошот»

Өтчү жери: Бишкек ш., Абдумомунов көч., 230, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры

Режиссер-коюучу: 

Сүрөтчү коюучу:

Жанр: драма