rebranding

Бакбергендин балпайган бактысы

Өтчү жери: Бишкек ш., Абдумомунов көч., 230, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры

Койгон режиссер: Замира Аклаева.

Автору: Флорид Буляков.  Которгон – Э.Турдубекова.

Сүрөтчү коюучу: Садыр Ниязакунов

Костюм сүрөтчүсү:  Мадина Тапаева. 

Жанр: трагикомедия

 

 Карылар үйүндө жашаган төрт курбу  байбиче Жаңы-Жыл алдында:  “Үстүбүздө үйүбүз, жаныбызда  жаман  абышкасыбыз болсо эмне?” - деп кыялданышат.  Ошол учурда, токойдогу үйүндө жалгыз жашаган, жалгыздыктан тажаган карыя да, өзүнө  ылайык кемпир караштыруу үчүн, ал жерге  Аяз Ата болуп  кийинип келет. Карылар үйүндөгү төрт курбу байбиченин кыялдарын угуп, аларды аяганынан, ал жерде калтырбай төртөөн тең  өз үйүнө алып кетет. Бул анын  балпайган  чоң  бактысы  болуп  калат.

Ролдордо: Калипа – С.Мырсалиева, А.Осмонова, А.Кыйыкбаева.  Анипа – Т.Абдразаева, Г.Кучербаева, Р.Орозова. Марипа – Ж.Көчөрбаева, Ж.Жумалиева, А.Имашова. Салика – В.Сариева, Б.Жоробаева, А.Сөлпүева. Бакберген – Т.Жумагазиев, Н.Салидинов, Д.Байгожоев.