rebranding

Камерный концерт Mezzo acoustic в Алматы

Venue: Almaty, Kaldayakov str. 35

Date: March 12, 2023

Start: 17:00 and 20:00

Artists: Mezzo Group (Zhasulan Sydykov, Meyrkhan Zhanturganov, Zhanibek Seydakhmetov, Asan Nurbergenov)

Parking: no

Age limit: 7+

Additionally: