Спектакль «Лолита»

Jochi Khan

Author: Duman Ramadan

Director: Honored Worker of Kazakhstan Bolat Uzakov

Production artist: Yerlan Tuyakov

Genre: historical drama

Cast: Nartai Saudanbekuly, Kairzhan Sadykov, Asylbek Kapayev, Zhankaldybek Tolenbayev, Zhanat Ospanov, Arai Omarova, Zhanar Kasymova

Composers: Edil Kusainov, Kairat Tokymbetov

Music edited by Kairat Tokymbetov

Age: 12+

Duration: 150 min