rebranding

ARTE gallery Concert dedicated to the Victory Day

«SPRING OF VICTORY»

The program includes songs of the war years.

Performers:

NADIYA NADENOVA, YELENA NIKONOVA, ANZHELA SHAGAROVA, ILYAS ARTAGALIYEV, SERIKKALI AUKATOV, DARKHAN ZHOLDYBAYEV, ULAN ZHAKYP, BAKHYT ILYASSOV.

Piano – ASSEL DAVLETYAROVA

Entertainer – YEKATERINA CHENTSOVA