Спектакль «Мечта»

It will warm up between us...

Venue: Aktobe, T. Akhtanov str., 52, Akhtanov Drama Theater, Small Hall

Author: Sultanali Balgabayev

Premiere date: October 23-24,2021

Production director: Meiram Khabibullin

Production designer: Aigerim Amantay

Music artist: T. Karasayev

Actors: 

  • Farida-Zhanar Kemalbayeva
  • Kayyrbay-Tolagay Karasayev
  • Raikhan-Roza Yerbolatova, Beautiful Nazhmedenova
  • Ruslan- Meirambek Shakenov, Abzal Kudaibergenov
  • Nazikesh-Fatima Berdibekova, Dana Niyazova
  • Zhuldyz - Nazerke Bakhytzhan

Genre: psychological drama

Duration: 1 hour and 20 minutes

Age category: 16+