Акция совместно с ГАТОБ!
Гастроли театра «Астана балет» в Алматы

5 prichin ne vlyubit'sya v kazakha