Google ad services
Алматы Марафон

"POETRY AND MUSIC". In the program of the work on the words of Abay

DAY OF THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
 

Foyer of the second floor

 

Concert

"POETRY AND MUSIC"

In the program of the work on the words of Abay

Participate in a concert:

winner of the State award RK TALGAT KUZEMBAYEV

VENERA ALPYSBAYEVA, BAKTYGUL BISEMBAYEVA, GULNARA SAKYSHOVA, DANA TALASPEKOVA,

ARTUR GABDIYEV, DARKHAN ZHOLDYBAYEV, 

BOLAT KANAGATOV, TAHAUI RAKHMETOV,

TOLEGEN RAKHYMBAYEV, ESENGELDY RZA

 

Concertmaster - GULNAR ZHIDILOVA honored worker of RK

 

The leader - RISHAT AKHMETOV