rebranding

Пер Гюнт

«Пер Гюнт» зерттеушілік қойылымы көрермендердің назарына нағыз адам денесін бөлшектеу барысын бақылауға жол ашады, бұл әрекеттің мақсаты - «қиял мүшесін» табу.

Пер Гюнттың жолы біздің әрқайсымыздың алдымызға әлемдегі орнымыздың мәні туралы негізгі мәселені қояды. Өзің болу дегеніміз не? Әсіресе, бүгінгі таңда, қозғалу, қарым-қатынас және өзін-өзі дамыту үшін кедергілердің жойылып, мүмкіндіктердің кеңеюі дәуірінде бұл мәселе өзекті болып отыр. Шынайы және виртуалды кеңістіктердің тоғысында бүгінде адам өмір сүруде. Генрик Ибсен бізге жойылып кетуге жол бермейтін жол серіктерді айқын көруге көмектесіп, тіпті адам қиялының шексіз теңізінде жоғалып кетуге жол бермейді.