rebranding

Н. Гоголь «Үйлөнүү»

Өтчү жери: Бишкек ш., Абдумомунов көч., 230, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры

Режиссер-коюучу: З.Аклаева, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер

Жанр: комедия

 


 

 

 

 Н.В.Гоголдун комедиясынын негизинде саханалаштырылган спектакль 19-кылымдагы орус элинин жашоо турмушун, кулк-мүнөзүн баяндайт. Ошол учурдагы орус элинин ээн-эркин жашай албай, а түгүл адамдар кенен-кесир үйлөнө албай баш кошуу маселесин да өз алдынча чече алышпайт. Анткени алар өз алдынча ой жүгүртө да албай калышкан. Бул көрүнүш бир чети күлкүңдү келтирсе, бир чети зээниңди кейитет.

Койгон режиссёру- З.Аклаева, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер

Сүрөтчүсү – С.Ниязакунов

Костюм сүрөтчүсү – М.Тапаева

Музыкалаштырган - Музыкалаштырган- Кенжегазы Асанбаев, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер