rebranding

Дилфизо мен Донада

Бұл оқиға екі әйелдің қалай кездескені туралы: ХХІ ғасырдағы Дилфизо және ХІ ғасырдағы Донада. Олар бір-бірімен мың жылдан бері әлемді не толғандырып келе жатқаны жайлы сөйлеседі. Батырлардың тағдырын өзгерткен соғыс, қатыгездік пен зорлық - зомбылық - айналадағы әлемді Өзгертуді жалғастыруда. Спектакль бұл шеңберден қалай шығу керек деген сұраққа жауап бермейді, бірақ, көрермендер жауап беруі мүмкін...

Эта история о том, как встретились две женшины: Дилфизо из ХХІ века и Донада из ХІ. Они разговаривают друг с другом о том, что волнует мир вот уже тысячу лет. То, что изменило судьбы героинь - войны, жестокость и насилие - продолжает менять мир вокруг. Спектакль не даст ответа на вопрос, как вырваться из этого круга, но, возможно, ответ дадут зрители...