Репертуар театра им. Жантурина
97 адам соңғы сағат ішінде олар осы нысанның оқиғаларына қызығушылық танытты.