Репертуар театра КАТМК

Қарлығаштың құйрығы неге айыр?

Автор: халық ертегісі

Режиссёр: А.Салбанов

Қоюшы суретшісі: 

Жанр: ертегі

Жас санаты: 

Қосымша: