rebranding

А. С. Пушкин «Моцарт және Салиери»

«Моцарт және Сальери» - бұл данышпан мен зұлымдық арасындағы байланыс пен үйлесімділікті зерттеу және анықтау бойынша зертханалық тәжірибелік жқмыс. Пушкин өзінің циклін «Шағын трагедиялар» деп атап, осы тақырыпты драматикалық тұрғыдан зерттеген еді, ал қойылымды жасаушылар автордың соңынан ғаламшардың парадоксын зертханалық, оған қоса музыкалық-драмалық жолмен зерттейді. Себебі қойылымның жанры SOUNDТРАГЕДИЯ болып табылады, музыка, оның ішінде Пушкин поэзиясының музыкасы - бұл жай ғана фон емес, қойылымның негізі, кейіпкерлер мен көрермендердің өмір сүру ортасы.