Ел мен жер бізге аманат
97 адам соңғы сағат ішінде олар осы нысанның оқиғаларына қызығушылық танытты.