Репертуар театра им. Сейфуллина
97 адам соңғы сағат ішінде олар осы нысанның оқиғаларына қызығушылық танытты.