Репертуар театра им. Сейфуллина
98 адам соңғы сағат ішінде олар осы нысанның оқиғаларына қызығушылық танытты.