Баскетбол.Еврочеллендж: «Астана» – Аалстар»(Аалст, Бельгия)