Репертуар театра им. Станиславского

Жұбаныш Жексенұлының концерті (Петропавл)

Venue: Petropavlovsk, akan Seri Regional Philharmonic, K. Kenshinbayev STR., 22

Date: July 13, 2024

Time: 19:00

Artists: Zhubanysh Zheksenuly