Show Must Go On

Қараш-Қараш / Театр им. К. Куанышбаева

Venue: Kalibek Kuanyshbayev state academic Kazakh muzy Kalyk Drama Theater (Kalibek Kuanyshbayev STR., 8/1).

Author: Mukhtar Auezov, Kalikhan Isaac

Premiere date: November 4-5, 2015

Production director: Alimbek Orazbekov

Cast: Nurken Uteul, Kuandyk Kystykbay, Asylbek Kapayev, Syrym Kashkabayev, Yerzhan Nurymbet, Akish Omar, Meiram Kaisanov

Genre: social drama

Duration: 1 hour 35 min

Age: 12+