https://ticketon.kz/event/kontinentalnyy-chempionat-azii-po-shakhmatam

Әкем, менің сүйкімді әкем!

Author: B. Khodyrev based on the fairy tale of V. Orlov

Premiere date: June 4, 2022

Director of photography: B. Khodyrev

Actors present: 3 people

Genre: history of lyrical theater

Duration: 40 minutes

Age range: 3+